Join our free Psychedelic Workshop Pick a date

EEN INTRODUCTIE in psychedelica

Blog

Psychedelica zijn stoffen die, na consumptie, niet-alledaagse bewustzijnstoestanden opwekken. Deze toestanden omvatten veranderde visuele en auditieve percepties en gewijzigde cognitieve processen. Psychedelica kunnen je in staat stellen de wereld opnieuw te zien vanuit een fris perspectief, met kinderlijke nieuwsgierigheid en onbevooroordeeld door conditionering. Dit maakt het gemakkelijker om de onderlinge verbondenheid van alles te herkennen.

Geschiedenis van psychedelica

Hoewel de toenemende interesse in psychedelica misschien een recente ontwikkeling lijkt in de westerse wereld, zijn psychedelische planten en schimmels al duizenden jaren gebruikt in inheemse geneeskundige tradities. Denk aan het gebruik van Ayahuasca in Amazone Culturen of de consumptie van Peyote door de Native Americans. Deze stoffen worden voornamelijk gebruikt voor rituele en spirituele doeleinden.

Sinds de jaren ’50 heeft de wetenschappelijke wereld de voordelen van psychedelica bestudeerd en consequent positieve effecten op gedrag, cognitie, spiritualiteit en bewustzijn gemeld.

Wat betekent psychedelisch?

De term “psychedelisch” werd voor het eerst voorgesteld bij de New York Academy of Sciences in 1956 door Humphry Osmond, een Engelse psychiater bekend om zijn onderzoek naar praktische toepassingen voor psychedelica. Hij legde de betekenis uit als ‘geest-openbarend’ of ‘geest-manifesterend’ – een combinatie van de Griekse woorden ‘psyche’ en ‘dēlōsē’ (van “geest,” ψυχή (psyche), en “manifest,” δήλος (delos)).


Er zijn aanwijzingen dat psychedelica mogelijk zijn gebruikt in het oude Griekenland. Op de Eleusinische vlakte nabij Athene werd vermoedelijk een weeklange ceremonie gevierd, nu algemeen bekend als de Eleusinische Mysteriën. Het hoogtepunt van deze ceremonies bestond waarschijnlijk uit een krachtige psychedelische ervaring. Enkele van de grote Griekse en Romeinse filosofen, zoals Marcus Aurelius, Cicero en Plato, hebben geschreven over het belang van hun Eleusinische ervaring en de invloed ervan op hun filosofische onderzoek.

Onderzoek naar psychedelica

Met een groeiende erkenning in de academische wereld, ondersteund door een toenemend aantal wetenschappelijke onderzoeken, maken psychedelica een opmars als veelbelovende middelen voor het verbeteren van ons welzijn. Naarmate wetenschappelijk onderzoek, met name van organisaties als MAPS en de John Hopkins University, zich verder ontwikkelt, worden indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van neurowetenschappen, stemming en psychische stoornissen, zoals PTSD, depressie en verslaving, evenals in het aanpakken van verslaving en gewoontevorming.

Als je meedoet aan een van onze programma’s en ook je dagelijkse gewoontes aanpast, kunnen psychedelica je helpen om persoonlijk te groeien en te veranderen.

Lees verder om te ontdekken wat er in je hoofd gebeurt tijdens een psychedelische ervaring.

Hoe werken psychedelica?

Neurowetenschappers en filosofen hebben verschillende theorieën voorgesteld, maar tot op de dag van vandaag kan niemand volledig uitleggen hoe psychedelische stoffen daadwerkelijk werken. De geest blijft moeilijk te doorgronden. Wat wel is aangetoond, is dat psychedelica over het algemeen twee gemeenschappelijke en duidelijk waarneembare effecten op de geest hebben; ze verminderen de activiteit in ons Default Mode Network en ze versterken onze neuroplasticiteit.

Ons Default Mode Network is actief op het moment dat we niets doen; als we niet gefocust zijn op een specifieke taak in de wereld buiten ons. Op hersenscans kun je zien dat het actief is terwijl we dagdromen, aan onszelf denken, het verleden herinneren en aan de toekomst denken. Sommige neurowetenschappers zien het als de plek waar het ego zich huisvest, de plek waar ons idee van een “ik” vandaan komt.

Het Default Mode Network bestaat uit drie delen; de posterior cingulate cortex, de mediale prefrontale cortex en de thalamus. Wat interessant is aan de thalamus, is dat je het kunt beschouwen als een remsysteem of een reducerende klep van de hersenen. Een soort filter. Wanneer we psychedelica gebruiken, verzwakt deze filter.

De theorie van Aldous Huxley

Schrijver en filosoof Aldous Huxley had een interessante theorie die gerelateerd is aan dit effect. Hij stelde dat om het voor mensen mogelijk te maken te overleven, de informatietoevoer naar het menselijk brein gefilterd en gereduceerd moest worden tot informatie voor meer praktische doeleinden.

Dus wanneer de functie van de thalamus is verminderd in de psychedelische staat, functioneert de filter minder effectief, wat betekent dat meer informatie (hoewel het misschien minder praktisch is) wordt toegelaten tot ons bewustzijn. Huxley beschreef de psychedelische staat als “geest in het groot” omdat de geest dan toegang heeft tot een breder spectrum van hersenfuncties en ons in staat stelt af te stemmen op een meer vrije en grenzeloze gemoedstoestand, speels en minder beperkt door ons gevoel van zelf – met het vermogen om zich uit te strekken voorbij het individu naar het collectief. Volgens Huxley’s theorie openen psychedelica letterlijk de geest.

Truffles-on-wooden-circle
Magic Truffles

Effecten van psychedelica

Het tweede waarneembare effect is verbeterde neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om te veranderen en zich aan te passen door nieuwe verbindingen te vormen. Nieuwe verbindingen ontstaan wanneer we iets nieuws leren en ervaren, maar kunnen ook nieuwe inzichten, ideeën en perspectieven betekenen op een bepaald probleem of observatie.

Gedachten en gewoonten creëren neurologische paden in de hersenen. Wanneer we een bepaalde gewoonte of gedachte herhalen, wordt dit pad ingesleten in de geest.

Wat is neuroplasticiteit?

Neuroplasticiteit klinkt misschien als iets complex of medisch, maar het kan eenvoudig worden beschreven als de flexibiliteit van de hersenen. Het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe gedachten en ervaringen. Als we jong zijn, hebben onze hersenen enorme neuroplasticiteit. Daarom is het voor kinderen makkelijker om een instrument te leren bespelen of een nieuwe taal te leren spreken.

Naarmate we ouder worden, neemt onze neuroplasticiteit af. Onze hersenen zijn op een bepaalde manier gevormd. Laten we dus denken aan de hersenen als een bos, met talloze paden. Deze paden worden gecreëerd door alle gedachten en gewoonten die we hebben en herhalen. Nu wordt elke keer dat we een bepaalde gewoonte of gedachte herhalen, het pad dieper ingeslepen in de geest. Wanneer dit lang doorgaat, kunnen we op een punt komen waarop we denken dat er geen andere optie of ander pad is om te nemen. En dus blijven we op hetzelfde pad als een vinylplaat die vastzit in een herhalende lus.

Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen te maken. Nieuwe verbindingen kunnen nieuwe inzichten, ideeën en perspectieven betekenen. Psychedelica kunnen een tijdsvenster creëren waarin er de mogelijkheid is om sommige van je oude paden te herschikken of om te leiden. Dit stelt je in staat om gewoonten en gedachtepatronen die niet langer gunstig voor je zijn, te vervangen.

Een psychedelische ervaring kan een tijdsvenster creëren waarin het voor de hersenen veel gemakkelijker is om zich aan te passen en te veranderen. Hierdoor kun je gewoonten en gedachtepatronen die mogelijk niet langer gunstig voor je zijn, vervangen. Daarom geloven we dat de gunstige effecten van psychedelica hun wortels vinden in de weken na een psychedelische ervaring. Het is de integratie van nieuwe gewoonten en gedachtepatronen die uiteindelijk leiden tot een aanhoudende staat van verbeterd welzijn.

geïnteresseerd in onze TRUFFEL CEREMONIES?

Continue
View all articles
A cup of warm psychedelic truffle tea
ZIJN psychedelica VEILIG?

Neem je gezondheid en welzijn serieus. Gebruik psychedelica alleen in een veilige omgeving met mensen die je kent en vertrouwt.

NEEM DEEL AAN ONZE GRATIS WORKSHOP OM MEER TE LEREN OVER PSYCHEDELICA

SCHRIJF JE IN